Overløpsrenner

vi produserer overløpsrenner i speilpoert syrefast 316L for montering invendig i ekisterende svømmebasseng.

overløpsrenner